OPZ

O nás

Mateřské centrum Sluníčka v Chlumci vzniklo v roce 2005 jako občanské sdružení, které se angažuje v prorodinné politice. V roce 2009 se naše centrum rozrostlo o další pobočku MC Sluníčka Na Kohoutě v Ústí nad Labem. V roce 2017 se rozšiřujeme o další dvě pobočky MC a DS Sluníčka v Teplicích a MC a DS Sluníčka v Litoměřicích.

 • Cílovou skupinou našich center jsou rodiče na MD/RD a jejich děti.
 • Od ledna 2014 se občanské sdružení změnilo na spolek.
 • V roce 2016 se naše centra transformovala na dětské skupiny.
 • Všechny centra jsou spolufinancovány EU.
 • Koordinátorky: Bc. D. Budínská, Bc. J. Chmelová
 • Zaměstnanci: A. Brigadoiová, M. Marková, J. Zochová, M. Badeová, T. Kocková, L, Kakešová, dále lektoři, pracovníci na DPP a dobrovolníci.

 

Bc. Denisa Budínská

-ředitelka, jednatelka, koordinátorka MC

Vystudovala UJEP Sociálně – ekonomickou fakultu, obor sociální práce

Praxe – 12 let v MC Sluníčka

Certifikační zkoušky:
 • Řízení neziskové organizace
 • Tvorba projektů
 • Cvičení a masáže miminek
 • Asertivní komunikace
 • Primární prevence ochrany dětí
 • Manažerská akademie pro MŠ a dětské skupiny

 

Bc. Jitka Chmelová

– provozní ředitelka,koordinátorka MC

Vystudovala UJEP Pedagogickou fakultu, obor sociální pedagogika

Praxe: 3-letý pracovně studijní pobyt ve Velké Británii, 1 rok učitelka ZŠ, 9 let jako koordinátorka MC

Certifikační zkoušky:
 • Angličtina pro předškoláky
 • Cvičení a masáže miminek
 • 5 stupňů kineziologie One Brain
 • Asertivní komunikace
 • První pomoc při úrazech dětí
 • Manažerská akademie pro MŠ a dětské skupiny

 

Chůvy DS Sluníčka v Ústí n. L: Alena Brigadoiová – profesionální chůva pro děti
                                                                 Martina Marková – profesionální chůva pro děti
Mateřské centrum Sluníčka v Ústí n. L.: Jana Zochová– asistent koordinátora a úklid

 

Chůvy DS Sluníčka v Chlumci: Michaela Badeová – chůva, sociální činnost
                                                                 Tereza Kocková – chůva, sociální činnost
Mateřské centrum Sluníčka v Chlumci: Lucie Kakešová – asistent koordinátora

 

Chůvy Teplice: Nela Bezemková – chůva, sociální činnost
Mateřské centrum Teplice 
Chůvy Litoměřice
Mateřské centrum Litoměřice

 

Další důležité informace

Náš personál je vyškolen odborným kurzem „Chůva pro děti“, tj. i v kurzech první pomoci.

Dále spolupracujeme se studenty pedagogických oborů, kteří u nás formou brigád získávají odbornou praxi.

Všechny naše centra jsou od roku 2016 zkolaudovány dle aktuálních hygienických a požárních norem.

Jsme oficiálně registrováni ministerstvem práce a sociálních věcí jako dětská skupina. Jsme podporováni z fondů EU.

Náš tým se snaží neustále vzdělávat a získávat další odbornou kompetenci.